Recent Changes

Wednesday, May 18

 1. page home edited ... Het gebruik van een rekenmachine is toegelaten. · Bron: http://users.telenet.be/clercqsje/in…
  ...
  Het gebruik van een rekenmachine is toegelaten.
  · Bron: http://users.telenet.be/clercqsje/index2.html
  555 (b) Algemene
  Tijd.
  ...
  dan normaal.
  Meeleven.
  De leerkracht moet voldoende kennis hebben over het stoornis om zich gemaklijk te kunnen verplaatsen in de leefmilieu van het kind.
  (view changes)
  2:32 pm
 2. page home edited ... Een compenserende maatregel zorgt ervoor dat een kind met leerproblemen een taak beter aankan,…
  ...
  Een compenserende maatregel zorgt ervoor dat een kind met leerproblemen een taak beter aankan, ondanks zijn tekorten. Een dispenserende maatregel stelt het kind vrij van een aantal eisen die omwille van de stoornis te moeilijk zijn voor dit kind.
  a) Aandachtspunten:
  ...
  en inzichten. {41.gif}
  De leerkracht vertrekt vanuit instructie om te streven naar zelfinstructie bij de leerling.
  De leerkracht gaat na of de leerling de opdracht duidelijk heeft begrepen.
  ...
  Hij kondigt toetsen op voorhand aan om onnodige spanningen te vermijden.
  De toetsen worden gespreid.
  ...
  de klas.
  De leerkracht duidt de kern van de leerstof aan.
  De leerkracht helpt bij het opsplitsen van de leerstof in deeltaken en deelhandelingen.
  b) Compenserende en dispenserende maatregelen:
  De leerling krijgt meer tijd voor toetsen.
  ...
  volgens moeilijkheidsgraad.
  De

  De
  leerling mag
  ...
  met regels.
  De leerling krijgt huistaken die hij aankan en waarmee hij succes kan behalen.
  ...
  materiaal gebruiken.
  Het gebruik van een rekenmachine is toegelaten.
  · Bron: http://users.telenet.be/clercqsje/index2.html
  55 (b) Algemene tips
  Leef je in.Tijd.
  Om de taak te kunnen begrijpen zal de leerling meer tijd nodig hebben dan normaal.
  Meeleven.

  De leerkracht probeertmoet voldoende kennis hebben over het stoornis om zich gemaklijk te kunnen verplaatsen in de leefwereldleefmilieu van het kind. Om dit te kunnen, moet de leerkracht enige kennis hebben over de stoornis.
  Geef de tijd.
  Het kind heeft meer tijd nodig om te taak te begrijpen.
  Geef structuur.
  Kinderen

  Structuur.
  Voor kinderen
  met leerproblemen hebbenis het vaak moeilijk met chaos. In een klas zijn grenzen nodig. De leerkracht bakent ze samen met de leerlingen duidelijk af en gaat regelmatig na of de leerlingenextra noodzakkelijk de grenzen nog kennen.
  Let op je taal.
  De kinderen moeten duidelijkheid ook merken
  in de taal van de leerkracht. Voor kinderen met leerproblemen is het beter om alles bondig te herhalen, dan eindeloosklas uit te wijden overstippelen. Doe dit steeds samen met de inhoud. Bij veel kinderenleerlingen. Vorvolgens is het ook belangrijk datom te controleren of de taal ook visueel wordt ondersteund.
  Spreek
  leerlingen de kinderen aan.
  Vertrek vanuit de interessen van de kinderen, zodat de les boeiend en interessant wordt.
  Moedig aan en bekrachtig.
  afbakaning nog kennen.
  Motivatie.

  Het is belangrijk voor het welbevinden dat de leerkracht het gedrag van het kind eens hoort watop een gemotiveerde manier formuleert. Als het goedkind iets goeds heeft gedaan. Een schouderklopje doet soms wonderen. De leerkracht moet telkensgedaan is het gedrag vanbelangrijk dat hij dat weet dit stimuleerd het kind in positieve termen proberen te formuleren.zelfvertrouwen. Natuurlijk moet de leerkracht de realiteit niet uit het oog verliezen, wantis en blijft een verkeerde opgeloste oefening die fout is, blijft fout. Maar de manier waarop defout, maar hoe dat boodschap wordt overgebrachtover gebracht naar het kind,kind kan bemoedigendeen gemotiveerde of ontmoedigend werken.
  Wees consequent.
  Kinderen met leerproblemen moeten weten wat ze aan de leerkracht
  een ontmoedigende effect hebben. De persoon van de leerkracht
  Realiteit
  Bovendien
  is duidelijk en het liefst voorspelbaar. Wat vandaag wit is, is morgen ook wit.
  Wees realistisch.
  De
  nodig dat de leerkracht moet zijn verwachtingen aanpassen aanjuist afstemt op de capaciteiten van de leerling. De leerkracht mag niet te veel verwachten, maar ook niet te weinig. Bij teTe hoge verwachtingen geraakt het kind ontmoedigd,verwachting zullen vervolgens een ontmoedigende effect hebben terwijl bij dete lage verwachtingen wordt het kind niet meer gestimuleerd. gemotiveerd blijft.
  6. Video's over dyscalculie
  Filmpje met duidelijke gedetailleerde uitleg over dyscalculie
  ...
  7. Linken naar nuttige bronnen
  Annemie Desoete en Tom Braams: Kinderen met Dyscalculie, 2008 Boom, Amsterdam
  Hans Van leit: Dyscalculie, een stoornis die telt, 2010 Universiteit Utrecht
  Dolk M. Van Groenestijn: Dyscalculie in discussie, 2006 Assen

  Rekentoornissen tellen mee.pdf
  Ontdekten wetenschappers het hersengebied verantwoordelijk voor.pdf
  ...
  Leerlingen met dyscalculie mogen we in het.pdf
  {Dyscalculie, zin en onzin.pdf}
  {Dyscalculie, een stoornis die telt.pdf}
  Bron:
  http://watisdyscalculi.web-log.nl/watisdyscalculie/2006/01/conclusie.html
  (view changes)
  2:08 pm
 3. page home edited ... Een compenserende maatregel zorgt ervoor dat een kind met leerproblemen een taak beter aankan,…
  ...
  Een compenserende maatregel zorgt ervoor dat een kind met leerproblemen een taak beter aankan, ondanks zijn tekorten. Een dispenserende maatregel stelt het kind vrij van een aantal eisen die omwille van de stoornis te moeilijk zijn voor dit kind.
  a) Aandachtspunten:
  ...
  en inzichten. {41.gif}
  De leerkracht vertrekt vanuit instructie om te streven naar zelfinstructie bij de leerling.
  De leerkracht gaat na of de leerling de opdracht duidelijk heeft begrepen.
  ...
  Hij kondigt toetsen op voorhand aan om onnodige spanningen te vermijden.
  De toetsen worden gespreid.
  ...
  de klas.
  De leerkracht duidt de kern van de leerstof aan.
  De leerkracht helpt bij het opsplitsen van de leerstof in deeltaken en deelhandelingen.
  b) Compenserende en dispenserende maatregelen:
  De leerling krijgt meer tijd voor toetsen.
  ...
  volgens moeilijkheidsgraad.
  De

  De
  leerling mag
  ...
  met regels.
  De leerling krijgt huistaken die hij aankan en waarmee hij succes kan behalen.
  ...
  materiaal gebruiken.
  Het gebruik van een rekenmachine is toegelaten.
  · Bron: http://users.telenet.be/clercqsje/index2.html
  (view changes)
  1:49 pm
 4. file 41.gif uploaded
  1:47 pm
 5. page home edited ... http://gedragsproblemen-kinderen.info/Kenmerken_dyscalculie.htm http://watisdyscalculie.web-l…
  ...
  http://gedragsproblemen-kinderen.info/Kenmerken_dyscalculie.htm
  http://watisdyscalculie.web-log.nl/watisdyscalculie/2006/01/conclusie.html
  http://www.opvoedadvies.nl/dyscalculie.htm
  Links:
  http://gedragsproblemen-kinderen.info/Kenmerken_dyscalculie.htm
  ...
  http://www.dyscalculie.org/
  http://www.dyscalculiaforum.com/news.php
  http://www.bbc.co.uk/skillswise/tutors/expertcolumn/dyscalculia/index.shtml
  http://www.learning-aids.com/dyscalculia

  (view changes)
  1:45 pm
 6. page home edited ... Eerst moet de school het probleem dyscalculie aanvaarden om vervolgens te kunnen vaststellen d…
  ...
  Eerst moet de school het probleem dyscalculie aanvaarden om vervolgens te kunnen vaststellen dat er meerdere schoolieren met dit probleem te kampen hebben.
  Bovendien moet er een expert zijn op school die weet hoe zulken gevallen moeten op gevangen worden of moet de school met die persoon in contact kunnen komen.
  ...
  noodzakelijk blijkt.
  Het is handig vervolgens de ouders te informeren over de hulpmiddelen die de school handteert om het probleem van het kind te verhelpen. De ouders attent maken op het feit dat de kind geen extra aandacht nodig heeft buiten de school (mits overleg) is niet misplaatst.
  Een eventueel hulpmiddel is de rekenkundige bewerkingen overzichtelijker maken. bv: verschillen in het rood, vermenigvuldiging in het blauw, ... enz.
  Het gevolg hiervan is dat de leerling een duidelijker signaal krijgt dat hij een ander berekeningsmethode moet gebruiken wat ook in de meeste gevallen het obstakel is.
  ...
  snoep verkoopt.
  {amiracle.gif}
  4. Voorbeelden uit de praktijk.
  ...
  Annemie Desoete en Tom Braams: Kinderen met Dyscalculie, 2008 Boom, Amsterdam
  Hans Van leit: Dyscalculie, een stoornis die telt, 2010 Universiteit Utrecht
  ...
  2006 Assen
  Rekentoornissen tellen mee.pdf
  Ontdekten wetenschappers het hersengebied verantwoordelijk voor.pdf
  ...
  Leerlingen met dyscalculie mogen we in het.pdf
  {Dyscalculie, zin en onzin.pdf}
  Bron:
  http://watisdyscalculi.web-log.nl/watisdyscalculie/2006/01/conclusie.html
  http://users.telenet.be/clercqsje/index2.html
  (view changes)
  1:39 pm
 7. page home edited ... Dat het kind gemotiveerd blijft en uit eigen wil extra oefeningen maakt is een must. 3.2.3 O…
  ...
  Dat het kind gemotiveerd blijft en uit eigen wil extra oefeningen maakt is een must.
  3.2.3 Op school
  "Als eersteEerst moet de school het probleem dyscalculie erkennen en er van bewust zijnaanvaarden om vervolgens te kunnen vaststellen dat er waarschijnlijk meerdere kinderenschoolieren met dyscalculie op hun school zitten.
  Ook is het belangrijk dat
  dit probleem te kampen hebben.
  Bovendien moet
  er iemandeen expert zijn op school aanwezig is die er enigszins gespecialiseerd in is (ofweet hoe zulken gevallen moeten op gevangen worden of moet de school contact hebben met die persoon).
  De school moet
  persoon in contact kunnen komen.
  Verder is het belangrijk
  de ouders informeren overop de hoogte te stellen van de stoornis van hun kind en als erindien nodig met hen overleggen ingeval dat extra hulp nodignoodzakelijk blijkt.
  Het
  is dit bespreken.
  Het kan ook een heel fijn zijn voor ouder(s) als wordt uitgelegd wat voor
  handig vervolgens de ouders te informeren over de hulpmiddelen die de school gebruikt en welke extra hulphandteert om het probleem van het kind krijgt. Ook hier iste verhelpen. De ouders attent maken op het handig om te besprekenfeit dat de ouders niet thuiskind geen extra aandacht hoeven te besteden aan het rekenen (ofnodig heeft buiten de school (mits overleg) is niet misplaatst.
  Een
  eventueel in overleg wel)
  Opdrachten kunnen zo aangepast worden dat verschillen tussen
  hulpmiddel is de rekenkundige bewerkingen tijdens het rekenen duidelijker zijn.
  bv: Alle optellingen
  overzichtelijker maken. bv: verschillen in het rood drukken, alle vermenigvuldigingenrood, vermenigvuldiging in het blauwblauw, ... enz.
  Hierdoor krijgt

  Het gevolg hiervan is dat
  de leerling een duidelijker signaal krijgt dat hij moet overschakelen naar een nieuwe oplossingsstrategie, want hier ligt vaakander berekeningsmethode moet gebruiken wat ook in de meeste gevallen het probleem.
  Visualiseer
  obstakel is.
  Probeer
  een oefening, dooroeffening af te werken met echt geld aan een winkeltje ofbeelden door te werken met appelen en peren.
  Bron:http://watisdyscalculi.web-log.nl/watisdyscalculie/2006/01/conclusie.html
  de simulatie van een kassierster in een winkel dat snoep verkoopt.
  {amiracle.gif}
  4. Voorbeelden uit de praktijk.
  ...
  Dit is een filmpje waarin de werking van de rekengroep wordt uitgelegd. Dit is een klasje waar leerlingen met dyscalculie intensief begeleid worden zodat ze opnieuw kunnen meedraaien in het klassieke onderwijs.
  7. Linken naar nuttige bronnen
  Annemie Desoete en Tom Braams: Kinderen met Dyscalculie, 2008 Boom, Amsterdam
  Hans Van leit: Dyscalculie, een stoornis die telt, 2010 Universiteit Utrecht
  Dolk M. Van Groenestijn: Dyscalculie in discussie, 2006 Assen

  Rekentoornissen tellen mee.pdf
  Ontdekten wetenschappers het hersengebied verantwoordelijk voor.pdf
  ...
  Leerlingen met dyscalculie mogen we in het.pdf
  {Dyscalculie, zin en onzin.pdf}
  Links: Bron:
  http://watisdyscalculi.web-log.nl/watisdyscalculie/2006/01/conclusie.html
  http://users.telenet.be/clercqsje/index2.html
  http://gedragsproblemen-kinderen.info/Kenmerken_dyscalculie.htm
  http://watisdyscalculie.web-log.nl/watisdyscalculie/2006/01/conclusie.html
  Links:

  http://gedragsproblemen-kinderen.info/Kenmerken_dyscalculie.htm
  http://www.dyscalculie.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=39
  (view changes)
  1:33 pm
 8. page home edited ... Kinderen met dyscalculie.pdf Leerlingen met dyscalculie mogen we in het.pdf {Dyscalculie, z…
  ...
  Kinderen met dyscalculie.pdf
  Leerlingen met dyscalculie mogen we in het.pdf
  {Dyscalculie, zin en onzin.pdf}
  Links:
  http://gedragsproblemen-kinderen.info/Kenmerken_dyscalculie.htm
  http://www.dyscalculie.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=39
  http://users.telenet.be/clercqsje/begeleiding.html
  http://www.sprankel.be/index.php?option=com_content&task=view&id=304&Itemid=305
  http://www.dyscalculie.org/
  http://www.dyscalculiaforum.com/news.php

  (view changes)
  1:16 pm

More